ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων Έτους 2015

        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 155 // 04-03-2015  τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2015 έκρινε:

        α.      «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους:

            (1) Μάχιμοι:

(α)

Ρουκάς

Περικλής

(β)

Νασόπουλος

Πέτρος

(γ)

Μπάνος

Σταύρος

(δ)

Παξιβανάκης

Ιωάννης

(ε)

Κάτσικας

Λουκάς

(στ)

Μαυρεδάκης

Ευάγγελος

(ζ)

Λυμπέρης 

Παναγιώτης

(η)

Χατζάκης

Παναγιώτης

(θ)

Δρυμούσης 

Ιωάννης

(ι)

Κοντούλης 

Ιωάννης

            (2) Μηχανικοί:

(α)

Μπαμπλένης 

Γεώργιος

(β)

Σούφρας 

Δημήτριος

            (3) Υγειονομικού/Ιατρός: Δαμιανός  Δημοσθένης

        β.     «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους παρακάτω Μάχιμους Πλοιάρχους:       

(1)

Τσιαντούλας 

Λεωνίδας

(2)

Σινάνογλου

Παναγιώτης

(3)

Τσόγκας 

Γεώργιος

 

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts