ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τακτικές Κρίσεις Πλοιάρχων Έτους 2015-16

        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 154 // 05-03-2015  τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-16 έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

        α.   Μάχιμοι:

(1) 

Γρυπάρης 

Ευστάθιος

(2) 

Μονιός 

Κωνσταντίνος

(3) 

Σταυρόπουλος

Σπυρίδων

(4) 

Μαρίνος

Ευάγγελος

(5) 

Χαϊδεμενάκος

Αναστάσιος

        β.   Μηχανικοί:

(1)

Καψοκέφαλος

Διονύσιος

(2)

Αγγελόπουλος

Ιωάννης

        γ.   Υγειονομικού/Ιατρών:               

(1) 

Δημητρίου

Σπυρίδων

(2) 

Σπυρόπουλος 

Ευάγγελος

(3) 

Πεχλιβανίδης 

Γεώργιος

(4) 

Δαυίδης

Δημήτριος

(5) 

Χατζημιχάλης

Ηλίας

        δ.      Υγειονομικού/Οδοντιάτρος: Αναστασάκης Εμμανουήλ

        ε.      Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:                  

(1) 

Θωμάκου-Ηλιοπούλου

Καλλιόπη

(2) 

Λούκου-Νεονάκη 

Χαρίκλεια

(3) 

Δασκαλάκη           

Ευαγγελία

2.      Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:          

        α.     Μάχιμοι:       

(1)

Γρυπάρης 

Ευστάθιος

(2) 

Μονιός 

Κωνσταντίνος

(3) 

Σταυρόπουλος

Σπυρίδων

(4) 

Μαρίνος

Ευάγγελος

(5) 

Χαϊδεμενάκος

Αναστάσιος

        β.   Μηχανικοί:

(1)

Καψοκέφαλος

Διονύσιος

(2)

Αγγελόπουλος

Ιωάννης

        γ.   Υγειονομικού/Ιατρών:               

(6) 

Δημητρίου

Σπυρίδων

(7) 

Σπυρόπουλος 

Ευάγγελος

(8) 

Πεχλιβανίδης 

Γεώργιος

(9) 

Δαυίδης

Δημήτριος

        δ.      Υγειονομικού/Οδοντιάτρος: Αναστασάκης Εμμανουήλ

        ε.      Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:                  

(1)

Θωμάκου-Ηλιοπούλου

Καλλιόπη

(2)

Λούκου-Νεονάκη 

Χαρίκλεια

3.      Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22, του Ν.2439/1996 και 32 του Ν. 3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Πλοιάρχους Υγειονομικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και στην συνέχεια ως «Προακτέοι», για την προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σε  αποστρατεία από το ίδιο συμβούλιο:        

          α.      Ιατρό, Χατζημιχάλη  Ηλία

          β.      Νοσηλευτικής,  Δασκαλάκη Ευαγγελία

         

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts