ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2015-16 Αρχιπλοιάρχων ΠΝ Οικονομικού και Υγειονομικού

        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 153 // 05-03-2015 τ. Γ, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-16 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

        α. «Διατηρητέους»:

            (1) Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικού:

(α)

Γεωργαντάς

Δημήτριος

(β)

Χριστόπουλος

Νικόλαος

(γ)

Πέτσος

Νικόλαος

(δ)

Πούλιος

Γεώργιος

            (2) Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός Αναστάσιος

        β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

            Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί

(α)

Δημάκος

Παναγιώτης

(β)

Σταυρόπουλος

Ευθύμιος

        γ. «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Διαμαντάκη-Κούτσου Ιωάννα.

        2. Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί  του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α.

Δημάκος

Παναγιώτης

β.

Σταυρόπουλος

Ευθύμιος

        3. Προάγεται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, η Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Διαμαντάκη-Κούτσου Ιωάννα, η οποία κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της». 

 

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts