ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΝΤΕΛ – ΛΕΡΟ – EΡΤ1 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ