ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επίσκεψη Διοικητού UNIFIL MTF στο ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

        Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 ο Διοικητής της Ναυτικής Δύναμης της Επιχείρησης United Nations Interim Force ιn Lebanon (Maritime Task Force) (MTF UNIFIL) Υποναύαρχος Sergio Fernando de Amaral Chaves Jr. του Πολεμικού Ναυτικού της Βραζιλίας, επισκέφθηκε την πυραυλάκατο ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ εν όρμω Λεμεσού. 

        Η πυραυλάκατος ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ συμμετέχει στην εν λόγω διεθνή ναυτική δύναμη η οποία συγκροτήθηκε το 2006, μετά από σχετική απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει ως αποστολή την εκτέλεση επιχειρήσεων θαλασσίου ελέγχου για την απαγόρευση διακίνησης παρανόμου οπλισμού και συναφών υλικών από και προς το Λίβανο.

        Η Ελλάδα συμμετέχει ανελλιπώς με ναυτικές μονάδες της από το 2006.
 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts