ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επιχειρησιακή Δραστηριότητα Α/Γ ”ΧΙΟΣ” – Εκπομπή ”Με Αρετή και Τόλμη” – 13/09/20