ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τελετή Ένταξης ΤΠΚ “ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ” στο ΠΝ – Εκπομπή ”Με Αρετή και Τόλμη” – 13/09/20