ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Έπαρση Σημαίας στη Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ – Αρετή και Τόλμη – 25/02/18