ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Έπαρση Σημαίας στη Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ – Αρετή και Τόλμη – 25/02/18