ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Εθελοντική Αιμοδοσία Ε´ ΕΣΣΟ 2016

Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του Π.Ν. την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία από προπαιδευόμενους ναυτοδιόπους της Ε’ ΕΣΣΟ 2016.

Latest posts