ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Μυελός των Οστών Ναυτοδιόπων 2016 Ε΄ ΕΣΣΟ

Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, διοργάνωσε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 στο αμφιθέατρο του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκας (ΚΕΠΑΛ) ενημερωτική παρουσίαση με θέμα την δωρεά μυελού των οστών, από το Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας», στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς.

Η ανωτέρω δράση αποτελεί συνέχεια αντιστοίχων πρωτοβουλιών  οι οποίες υλοποιούνται σε ετήσια βάση στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), καθώς και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, εβδομήντα πέντε (75) προπαιδευόμενοι Ναυτοδίοποι ενεγράφησαν ως δότες από το προσωπικό του προαναφερθέντος Συλλόγου.

Latest posts