ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Η Β’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ – Αρετή και Τόλμη – 11/02/18