ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ημέρες Θάλασσας 2016 – Επαφή της Νεολαίας με τη Ναυτική Παράδοση

     Φωτογραφίες από το επισκεπτήριο στην τριήρη ΟΛΥΜΠΙΑΣ κατά την παραμονή της στο λιμένα Μαρίνας Ζέας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Ημέρες Θάλασσας 2016”. Συνολικά επισκέφθηκαν την τριήρη 3.000 άτομα από την Παρασκευή 27 έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2016.

Latest posts