ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κατάταξη Νέων Δόκιμων Υπαξιωματικών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Πρόσκληση για Κατάταξη στη ΣΜΥΝ

 

Την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 07:00 καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), η οποία εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό της Διοίκησεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ), στον Σκαραμαγκά Αττικής.

Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται από την προκήρυξη του Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΓΕΕΘΑ, αριθμός Εγκυκλίου 16, Παράρτημα «ΣΤ», σελίδα  «ΣΤ-3», Παράγραφοι 2(α) και 2(β), με ημερομηνία 09 Μαΐου 2016.    

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts