ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κατάταξη Νέων Ναυτικών Δόκιμων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Πρόσκληση για Κατάταξη στη ΣΝΔ

 

Την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 08:00, καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς).

Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) του Παραρτήματος «ΣΤ» της υπ’αριθμ. 16/2016 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ με ημερομηνία 09 Μαΐου 2016.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: 210-4581337 και 210-4581397 (FAX).

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts