ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κατάταξη Νέων Ναυτικών Δοκίμων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

  1. Καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων, να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 (Διεύθυνση: ꞌꞌτέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακούꞌꞌ στον Πειραιά).
  2. Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους πρέπει να προσκομίσουν:
    1. τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος «Ζ» της υπ’ αριθμόν 12/2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ, με ημερομηνία 8 Μαι 20.
    2. PCR COVID-19 test το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48-72 ώρες πριν την παρουσίασή τους στη Σχολή.
  3. Οι επιτυχόντες δύναται να επικοινωνούν με τη ΣΝΔ για τυχόν διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 210-4581337 και 210-4581397 (FAX), καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts