ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κατάταξη Νέων Ναυτικών Δοκίμων Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Καλούνται οι επιτυχόντες μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τη Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 08:00, οδός τέρμα Χατζηκυριακού στον Πειραιά.
2. Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2(α)(β) του Παραρτήματος «ΣΤ» της υπ’αριθμ. 24 εγκυκλίου ΥΠΕΘΑ, από 02 Μαρ 13.
3. Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: 210-4581337 και 210-4581397 (FAX).

Υποναύαρχος Ι. Μαΐστρος ΠΝ
Διοικητής

E_CEE_IOE_oCIOOazIE_II_n_e._OIOE_2013-2014.pdf

Latest posts