ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΝΕ ΑΠΟ ΖΩΓΡΑΦΟ ΤΕΤΣΗ