ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΝΕ ΑΠΟ ΖΩΓΡΑΦΟ ΤΕΤΣΗ