ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ έτους 2018-2019

        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι:

        α.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 από 02-03-2018 έκρινε «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:

        1.Μάχιμοι

                (α)     Στέλιο Κωστάλα

                (β)     Ιωάννη Πάττα

                (γ)     Νικόλαο Αγγελόπουλο

 

        2.Μηχανικός        

                (α)     Παναγιώτη Λέκκα

 

        3.Οικονομικού

                (α)     Βασίλειο Μπουλάκο

 

        4.Υγειονομικού/Ιατρός

                (α)     Βασίλειο Γκούμα

 

        β.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 από 02-03-2018 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:

 

        (1)     «Μη Διατηρητέο» και Προακτέο στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, τον Πλοιάρχο Μάχιμο, Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), Λεωνίδα Τσιαντούλα.

        (2)     «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Πλοίαρχο Μηχανικό, Βασίλειο Χρηστίδη.

        (3)     «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», την Πλοίαρχο Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής, Μοσχάνθη Φωτιάδου.

 

Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts