ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τακτικές Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων ΠΝ 2018-2019

        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 02-03-2018 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ΠΝ ως:

        α.      «Διατηρητέους»:

        1.Μάχιμοι

                (α)     Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ

                (β)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ

                (γ)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Κοντούλης ΠΝ

                (δ)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγραφιώτης ΠΝ

                (ε)     Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Κάτσικας ΠΝ

                (στ)    Αρχιπλοίαρχος Βελισσάριος Παππάς ΠΝ

                (ζ)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ

                (η)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ

                (θ)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Καβουλάκος ΠΝ

                (ι)      Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Βέττος ΠΝ

                (ια)     Αρχιπλοίαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ

                (ιβ)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος ΠΝ

                (ιγ)     Αρχιπλοίαρχος Xαράλαμπος Zησιμόπουλος ΠΝ

                (ιδ)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Αντωναράκος ΠΝ

                (ιε)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Μήλας ΠΝ

                (ιστ)    Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Ναούμ ΠΝ

 

        2.Μηχανικοί

                (α)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Δημήτριος Σούφρας ΠΝ

                (β)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ

                (γ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κολοκούρης ΠΝ

                (δ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Λουκάς Ανδρέου ΠΝ

                (ε)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Θεόδωρος Κοσιάδης ΠΝ

 

        3.Οικονομικού

                (α)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Πέτσος ΠΝ

                (β)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρος Αβριωνίδης ΠΝ

                (γ)     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Δημήτριος Ρυζιώτης ΠΝ

         

        4.Υγειονομικού / Ιατρός

                (α)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ

 

        β.      «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και Προακτέους στο βαθμό του Υποναυάρχου ΠΝ:

        1.Μάχιμοι

                (α)     Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Τσόγκας ΠΝ

                (β)     Αρχιπλοίαρχος Ρεϋμόνδος-Στέφανος Σαλβετάς ΠΝ

                (γ)     Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Σαταράκης ΠΝ

                  

        2.Υγειονομικού / Ιατρός

                (α)     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Τσούρας ΠΝ

 

 

Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts