ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά όπου Υπηρέτησε- Αρετή Και Τόλμη – 11/03/18