ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων – Φάρος Μεγάλο Έμβολο – Θεσσαλονίκης – Δελτίο Ειδήσεων ERT-3 18/08/19