ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Παραλαβή Καθηκόντων Διοικητή εν Πλω της Επιχείρησης «IRINI» από την Ελλάδα

Την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Νάπολης στην Ιταλία, επί του Πλοίου Αμφίβιων Επιχειρήσεων ITS SAN GIUSTO, η παράδοση καθηκόντων Διοικητού εν Πλω (COM FHQ) της Επιχείρησης IRINI από τον Ιταλό Υποναύαρχο Valendino Rinaldi στον Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Μπακαλάκο ΠΝ, παρουσία του Ιταλού Διοικητή της Επιχείρησης IRINI Υποναυάρχου  Stefano Turchetto.

Ο Αρχιπλοίαρχος Κωσταντίνος Μπακαλάκος ΠΝ πρόκειται να εκτελέσει τα καθήκοντά του κατά τους επόμενους 6 μήνες, με πλοίο έδρας Διοικητού την Φρεγάτα (Φ/Γ) ΑΙΓΑΙΟΝ, υποστηριζόμενος από το Εν Πλω Επιτελείο της Επιχείρησης (FHQ), το οποίο μεταξύ άλλων στελεχώνεται και από Έλληνες επιτελείς.

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts