ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Πλους Μαθητών και Μαθητριών με Φρεγάτα στο Πλαίσιο Εορταστικών Εκδηλώσεων του Αγ.Νικολάου