ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Εορτασμός Αγίου Νικολάου και Επετείου Ναυμαχιών Βαλκανικών Πολέμων 1912-13