ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά Κυρίου Δημήτριου Αγγελόπουλου

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον κύριο Δημήτριο Αγγελόπουλο, για την προσφορά του, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους για την εκπόνηση μελέτης από το Γραφείο Μελετών ARCH-MID με την συνδρομή του Τεχνικού Συμβούλου Αρχιτέκτονα κου Παράσχου Καραβατάκη , η οποία θα αφορά στην αναπαλαίωση και αισθητική διάπλαση των εκθεσιακών χώρων του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θωρηκτού Γ. ΑΒΕΡΩΦ. H εν λόγω πρωτοβουλία συμβάλλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην ολοκλήρωση αναγκαίων έργων βελτίωσης της εικόνας του πλοίου συμβόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts