ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε»

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης A.E», για την προσφορά μίας τηλεόρασης LG LED TV 32”, η οποία θα υποστηρίξει τον χώρο λειτουργίας του χειρουργείου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts