ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ»

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ» για την ευγενική δωρεά Ερευνητικού Εξοπλισμού στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts