ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Προσφορά της Εταιρείας «AXION HELLAS»

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Εταιρεία «AXION HELLAS» για την ευγενική δωρεά υλικών για κάλυψη αναγκών του ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ.

 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts