ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε»

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης A.E», για την προσφορά εξοπλισμού, που θα υποστηρίξει την Νευρολογική κλινική  του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts