ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «D.V ELLINA ΕΠΕ»

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «D.V ELLINA ΕΠΕ», για την προσφορά εξοπλισμού που θα υποστηρίξει τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts