ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Προσφορά της Εταιρείας «Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Αναστάσιος Μαυρογένης A.E», για την προσφορά εξοπλισμού, που θα υποστηρίξει την 4Ν πτέρυγα  του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts