ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Χορηγία της Εταιρείας «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία  «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας  Α.Ε»  για την χορηγία εξοπλισμού η οποία θα καλύψει ανάγκες του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου του Ναυτικού Σταθμού Κέρκυρας. 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts