ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «HELMEPA»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «HELMEPA», για την προσφορά στα στελέχη  του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία αφορά στην δωρεάν διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων, με τη χρήση Προσομοιωτή Γέφυρας και  Προγραμμάτων  Ε-LEARNING.

        Λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συγκυριών της εποχής μας, η εν λόγω προσφορά, συμβάλλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην εκπαίδευση  των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.    

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts