ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠ ΑΕ»

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠ Α.Ε.», για την παροχή υλικών, τα οποία χρησιμοποιηθήκαν για την κάλυψη αναγκών της Τριήρους Ολυμπιάς.

Η εν λόγω πρωτοβουλία συμβάλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης της Τριήρους.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts