ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας Laskaridis Shipping Company LTD

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Laskaridis Shipping Company LTD», για την παροχή υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των μονάδων του Στόλου.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts