ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «VITEX – ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «VITEX – ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε», για την παροχή χρωμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

        H εν λόγω πρωτοβουλία συμβάλλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην συντήρηση και βελτίωση της εμφάνισης των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts