ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.»

      Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. », για την προσφορά της αναφορικά με τις εργασίες συντήρησης τεσσάρων Βοηθητικών Πλοίων Βάσης.

       H ανωτέρω πρωτοβουλία συμβάλλει κατά τρόπο ουσιαστικό στη  συντήρηση των εν λόγω πλοίων.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts