ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

    Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε », για την προσφορά 82 τόνων ναυπηγικών ελασμάτων   τα οποία θα χρησιμοποιηθούν προς κάλυψη επισκευαστικών αναγκών. H εν λόγω πρωτοβουλία συμβάλλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην ολοκλήρωση αναγκαίων εργασιών συντήρησης των Πολεμικών Πλοίων του Στόλου μας.

             

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts