ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της κυρίας Σοφίας Βίλλια

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την κυρία Σοφία Βίλλια για την πολύτιμη προσφορά τεχνολογικού/υλικού εξοπλισμού ο οποίος θα υποστηρίξει την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

                                      Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts