ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «POSEIDON MARINE and INDUSTRIAL SUPPLIES»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «POSEIDON MARINE and INDUSTRIAL SUPPLIES », για την προσφορά της αναφορικά με την δωρεάν παροχή εκπαίδευσης συντήρησης καταδυτικών συσκευών DRAGER LAR VII COMBI σε στελέχη της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών.

          

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts