ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά των «ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΤΗ Α.Ε»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα  «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΕ », για την προσφορά τους αναφορικά με την ανάληψη εργασιών συντήρησης – επισκευής των υφάλων του Ιστιοφόρου ΟΣΤΡΙΑ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

            

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts