ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της «ΟIΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την  «ΟIΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ», για την προσφορά της σε υλικά χρωματισμού και εργασίες που θα χρησιμοποιηθούν στην συντήρηση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου του Κέντρου Εκπαιδεύσεως ΠΟΡΟΣ .

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts