ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Σύνδεσμο Απoφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για την πολύτιμη συνεισφορά του, στην αναβάθμιση των χώρων διαμονής των Ναυτικών Δοκίμων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts