ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά των Εταιρειών INMARTEK- PHAROS MARINE

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  τις Εταιρείες «INMARTEK- PHAROS MARINE», για την ευγενική χορηγία φαρικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί πιλοτικά από την Υπηρεσία Φάρων.

      

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts