ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμινίου

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ», για την προσφορά ναυπηγικών ελασμάτων αλουμινίου  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του ναυπηγοεπισκευαστικού προγράμματος  των ΤΠΚ 6 και 7.

     

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts