ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά των «ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΤΗ Α.Ε»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα  «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΕ », για την προσφορά τους αναφορικά με την ανάληψη εργασιών για την ανέλκυση του Εκπαιδευτικού πλοίου ΚΥΚΝΟΣ Ι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts