ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά Εταιρείας «Centrofin Management Inc.»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «Centrofin Management Inc, για την ευγενική χορηγία ενός (1) επαγγελματικού πλυντηρίου ιματισμού που θα καλύψει υφιστάμενες  ανάγκες του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πόρος.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts