ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Πρόσκληση για Κατάταξη στη ΣΜΥΝ

  Τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 07:00, καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), η οποία εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό ΔΝΕ (Σκαραμαγκάς Αττικής).

 Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) και 2(β) του Παραρτήματος «ΣΤ» της υπ’αριθμ. 19/2015 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ με ημερομηνία 08 Μαΐου 2015.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού: 210-5531742, 210-5531744 και 210-5531745.

Latest posts