ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Πρόσκληση για Κατάταξη στη ΣΝΔ

Τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:00, καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς).

Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) του Παραρτήματος «ΣΤ» της υπ’αριθμ. 19/2015 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ με ημερομηνία 08 Μαΐου 2015.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: 210-4581337 και 210-4581397 (FAX).

Latest posts