ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Πρόσληψη Αξιωματικών Προέλευσης Έφεδροι Εξ’ Εφέδρων και κατ’ Απονομή Ειδίκευσης Τοπογράφου προς όφελος της ΥΥ

1.   Για να δείτε τον πίνακα αποδοχής υποψηφίων πατήστε εδώ.

2.   Για να δείτε τον πίνακα Απόρριψης υποψηφίων  πατήστε εδώ.

Latest posts